طبیعت گردی چالوس | آبشار ارنگه

مسیر دسترسی به این آبشار از کنار رودخانه میگذرد و در بعضی قسمتها بسیار تنگ و باریک میگردد که لازم است، از میان شکاف سنگ ها و صخره ها عبور کرد که  در فصول بارش مناسب نیست.
ارتفاع آبشار در حدود 90 متر است که در دایره آبشارهای بزرگ ایران قرار میگیرد، با طی مسافت تقریبا نیم ساعت به آبشار میرسید، در مسیر آبشارهای کوچکی نیز وجود دارند که از ارتفاع 5 متری به پایین میریزند 

دسته بندی: گردشگری طبیعت

پربازدیدترین گیف ها