چربی سوزی و عضله سازی در 7 دقیقه

هر حرکت ۳۰ ثانیه ، استرحت بین حرکات ۱۵ ثانیه

پربازدیدترین گیف ها