باغ مصفا بهشهر | پارک باغشاه

باغ مصفا و دل فریبی که امروزه محل شهرداری بهشهر است، همان باغشاه معروف به اشرف البلاد دوره صفوی است.

پارک ملت در مرکز شهر واقع بوده و مرکز آثار تاریخی دوره صفوی در شمال کشور محسوب می‌شود. این مکان به سال ۱۰۲۱ قمری  و در دوره شاه عباس اول صفوی با نام عمارت دیوانخانه بنا شد و کاخ تابستانی او بوده است. درختان کهن و جوی‌های سنگی که با شیب طبیعی منطقه توسط مهندسین دوره صفوی ساخته شده هنوز در این باغ خودنمایی می‌کند. این منطقه به نام اشرف خوانده می‌شد. عمارت دیوانخانه در دوره افشاریه تخریب و به دستور نادرشاه عمارتی با شانزده ستون ساخته شد که در برابرش حوضی با آب روان قرار داشت و به کاخ چهلستون معروف شد.

علاوه بر ساختمان چهل ستون ، چند عمارت و باغ دیگر از جمله : باغ تپه ، باغ چشمه ، باغ شمال ، باغ صاحب الزمان ، باغ حرمسرا ،‌باغ خلوت در حاشیه بنای باغ شاه بهشهر در دوران صفویه ساخته شده بود که فقط باغ چشمه و بخشهایی از باغ تپه باقی مانده و از دیگر باغ‌ها اثری به جای نمانده است.
باغشاه در فهرست آثار ملی با شماره ۱۵۳۷ ثبت گردیده  است.

دسته بندی: گردشگری

پربازدیدترین گیف ها