گیف متحرک I love you

‍ همسرداری 
رابطه‌ها را باید ساخت!

اگر رابطه‌ها را به امید زمان رها کنی!
اگر هر روز نوازش نکنی!
اگر هر روز عشق نورزی !
اگر به رابطه رنگ و احساس نبخشی!
اگر درست رفتار نکنی!
 بی‌شک رابطه‌ها می‌میرند.

دسته بندی: عاشقانه متحرک

پربازدیدترین گیف ها