تصویر متحرک شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد

شیخ صدوق تصریح کرده است که امام صادق(ع) به دستور منصور دوانیقی و بر اثر مسمومیت از دنیا رفته است.ابن شهر آشوب نیز در مناقب همین نظر را مطرح کرده است. در مقابل شیخ مفید معتقد است که هیچ دلیلی بر شهادت آن حضرت وجود ندارد. دائره المعارف بزرگ اسلامی هم مدعی است که هیچ گزارش روشنی درباره اینکه حضرت به شهادت از دنیا رفته باشد، در منابع شیعه و اهل سنت دیده نمی‌شود. برخی علمای شیعه با تکیه بر حدیثی که می‌گوید امامان با قتل یا سم از دنیا می‌روند، گفته‌اند امام صادق(ع) شهید شده است.

دسته بندی: مذهبی متحرک

پربازدیدترین گیف ها