فیلم کویر شهداد کرمان جاذبه ای بینظیر

بخشی از زیبایی های کویر شهداد کرمان

دره کشیت تا کلوت های شهداد
اون دریاچه ای هم که میبینید توش قایق سواری میکنن ، به علت سیلی که سال قبل اومد ، وسط کویر تشکیل شده.

دسته بندی: گردشگری طبیعت

پربازدیدترین گیف ها