عکس متحرک مادر

سرم را نه ظلم مى تواند خم كند
نه مرگ،نه ترس
سرم فقط براى بوسيدن
 دستهاى تو خم مى شود"مادرم"

هر روز دست بوس و قدر دان 
پدر و مادر گراميتان باشيد

دسته بندی: عاشقانه متحرک

پربازدیدترین گیف ها