روستای ییبای رویین خرسان شمالی

روستای رویین در شهرستان اسفراین خراسان شمالی (پایتخت کشتی چوخه ایران) است که از آن به عنوان پایتخت نساجی سنتی ایران نام می برند.

دسته بندی: گردشگری

پربازدیدترین گیف ها