فیلم طبیعت صومای برادوست ارومیه

سۆمای برادۆست (صومای برادوست) منطقه ای در غرب شهرهای ارومیه و سلماس, و دشتی مرتفع پر از روستاهای کوچک و بزرگ.

دسته بندی: گردشگری طبیعت

پربازدیدترین گیف ها