اگر زلزله در شهر بزرگی مثل تهران رخ دهد چه اتفاقی میفتد !؟

جناب آقاى حسان در دیوان خود، آیات سوره زلزال را این گونه به نظم در آورده است:
 این زمین در آن زمان پر بلا
ناگهان چون زلزلت زلزالها
 از درونش اخرجت اثقالها
با تعجب قال الانسان مالها
 مردگان خیزند بر پا كلّهم‏
تا همه مردم یروا اعمالهم‏
 هر كه آرد ذرّةً خیراً یره‏
یا كه آرد ذرّةً شرّاً یره‏
 آن زمان خورشید تابان كوّرت‏
كوههاى سخت و سنگین سُیّرت‏
 آبها در كام دریا سجّرت‏
آتش دوزخ به شدت سعّرت‏
 چون در آن هنگام جنّت ازلفت‏
خود بداند هركسى ما احضرت‏

دسته بندی: آموزشی

پربازدیدترین گیف ها