روز مادر مبارک

مادر یعنی
معرفت، گذشت، محبت
یعنی هرچه
سخت باشد روزهایت
من هستم خیالت تخت

  "مـــادر"

ماننده سوره ای از قرآن است
که هیچ کس نمیتواند
مانندش را برایت بیاورد

دسته بندی: انیمیشن

پربازدیدترین گیف ها