بحر المیت نام دریایی است در غرب اردن که هیچ گاه در آن غرق نمی شوید !

بحر المیت نام دریایی است در غرب اردن که که هیچ گاه در آن غرق نمی شوید !حتی اگه خودتان بخواهید خود را غرق کنید‌

پربازدیدترین گیف ها