تصویر متحرک مادر روزت مبارک

زیباترین کلمه برلب
کلمه مادر
وزیبا ترین آوا
آوای«مادرم»است
این کلمه آکنده از
عشق وامیداست
کلمه شیرین که ازاعماق قلب
برمیخیزد
مادرهمه چیز ماست

دسته بندی: متحرک

پربازدیدترین گیف ها