گیف متحرک زیبا برای تلگرام

کسی که زمان خوابیدن صد مرتبه
استغفار کند گناهانش همچون
برگ درختان فرو می‌ریزد و
صبح که بلند شود
گناهی برایش
نماند.

[ امام صادق علیه السلام ]

 مکارم الاخلاق ص ۶۱۰

دسته بندی: متحرک طبیعت

پربازدیدترین گیف ها