راه حل جدید برای کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی در مکزیک

پوشش سبز عمودی برای زیباسازی، پالایش هوا، کاهش آلودگی صوتی در مکزیکو سیتی
سیستم طراحی شده توانایی جمع آوری آب باران را دارد و گیاهان انتخاب شده به آب زیادی نیاز ندارند. مواد استفاده شده بر روی ستون ها برای ایجاد پوشش سبز هم از پلاستیک بازیافتی است

دسته بندی: علمی
کلمات کلیدی: بزرگراهکاهش آلودگی

پربازدیدترین گیف ها