فیلم آبشار لاس پشت گیلان

آبشار لاس پشت یکی از زیباترین آبشارهای شفت در استان  گیلان است که در روستای لپوندان شفت می باشد. لاس در گویش محلی به معنای سنگ و صخره می باشد و لاس پشت یعنی زیر صخره ...
برای رسیدن به آبشار حدود چهل دقیقه جنگل نوردی در مسیری زیبا در کنار رودخانه لازم است.

دسته بندی: گردشگری طبیعت
کلمات کلیدی: آبشارگیلانشفت

پربازدیدترین گیف ها