این که میگن خودتو به موش مردگی نزن دقیقا یعنی همین...!

پربازدیدترین گیف ها