تصویر متحرک روز مادر مبارک

چقد کم توقع و قانع اند این فرشتگان زمینی...
گاهی با یک بوسه بر دستانش بگوییم که قدر دان محبتهایش هستیم
گاهی نوازشش کنیم...
مادر را میگویم
زندگی را میگویم
عشق را میگویم...

دسته بندی: عاشقانه متحرک
کلمات کلیدی: تبریکروز مادر

پربازدیدترین گیف ها