ترفند از بین بردن زنگ زدگی فلزات با نوشابه

برای از بیـــــن بردن زنگ زدگی فلزات، از این ترفند فوق العاده راحت استفاده کنید 
نوشابه در واقع اولش مایع ضد زنگ بوده، بعدا تغییر رویه داده نوشیدنی شده 

دسته بندی: ترفندها

پربازدیدترین گیف ها