تنگه زبان مار کویر لوت کرمان

کرمان، کویر لوت، تنگه زبان مار

علت نامگذاری دره به زبان مار، شباهت ظاهری دره در نقشه های هوایی منطقه به زبان مار است که در انتها به دو دره تقسیم می شود.

علت پیدایش دره احتمالا توسط آب زه کش لوت یا سیل عظیم سیستان است که توسط باد تشدید شده است.

کف دره پوشیده از ماسه است که توسط باد به درون دره ریخته شده اند.

به دلیل سست بودن دیواره ها و امکان ربزش قطعات بزرگ کلوخی، نزدیک شدن به دیواره ها،شب مانی و تولید صدا در این مکان خطرات زیادی به همراه خواهد داشت.

دسته بندی: گردشگری طبیعت

پربازدیدترین گیف ها