تصویر متحرک تبریک سالگرد ازدواج

ازدواج کردن یکی از کارهایی است که به طور معمول برای هر فرد عادی در طی زندگی اش رخ می دهد و چون در هر جامعه ای این اتفاق جزو رویدادهای خوشایند به شمار می رود، برای آن جشن عروسی برپا می کنند و با گذشت یک یا حتی چندین سال از این اتفاق خوب، تبریک گفتن سالگرد ازدواج به عروس و داماد مرسوم است. معمولا جشن سالگرد ازدواج مرسوم نیست مگر در مواردی که زوجین بخواهند به این بهانه دوستان و اقوام را دور هم جمع کنند و اطرافیان هم برای آنها کادوی سالگرد ازدواج تهیه می کنند.

دسته بندی: عاشقانه متحرک

پربازدیدترین گیف ها