فیلم حوطه تاریخی طاق بستان دراستان کرمانشاه

حوطه تاریخی طاق بستان دراستان کرمانشاه

طاق بستان،به کردی کرمانشاهی تاق وه سان به .معنی طاقی ازسنگ مجموعه ای از سنگ نگاره ها و سنگ نبشته های دوره ساسانی است که درشمال غربی شهر کرمانشاه درغرب ایران واقع شده است.این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده است وارزش هنری وتاریخی زیادی دارد.چند صحنه تاریخی ازجمله تاج گذاری خسرو پرویز،تاج گذاری اردشیر دوم ،تاج گذاری شاپوردوم وسوم وهم چنین چند سنگ نوشته کتیبه به خط پهلوی کتیبه ای درآن کنده کاری شده است.وجود کوه وچشمه دراین مکان آن رابه گردش گاهی روح فزا تبدیل نموده که از زمانهای دیرین تا به امروز مورد توجه بوده است.

دسته بندی: گردشگری

پربازدیدترین گیف ها