آموزش رفع سریع استرس در جلسه کنکور

رفع سریع استرس در جلسه کنکور

نقطه بین انگشت اشاره و شست را به  مدت 30 ثانیه فشار دهید 
و یا به انگشت شست فوت کنید

عصب واگ که ضربان قلب را کنترل میکند به انگشت شست متصل است

دسته بندی: آموزشی سلامت

پربازدیدترین گیف ها