تصویر متحرک همسر مهربانم روزت مبارک

ثواب خدمت همسر 
آقا امام باقر عليه السّلام فرمودند: 
هر زنی که هفت روز
شوهرش را خدمت کند،
خداوند هفت در دوزخ را به روی او ببندد
و هشت در بهشت را به رويش بگشايد,
تا از هر در که خواهد وارد شود و

فرمودند: هيچ زنی نيست که جرعه اي آب
به شوهرش بنوشاند مگر آن که اين عمل او
برايش بهتر از يک سال باشد.
که روزهايش را روزه بگيرد
و شبهايش را به عبادت سپری کند.
وسائل الشيعه، ج۱۴ ص۱۲۳

دسته بندی: عاشقانه متحرک

پربازدیدترین گیف ها