عکس متحرک باران ساحلی زیبا | و رحمتی وسعت کل شی

خدایا ذهن مان را لبریز آرامش کن
 سد مشکلات دوستانم را بشکن و فراوانی را در زندگیشان جاری کن
ما را بندگان شاکر قرار ده نه شاکی.آمین 

پربازدیدترین گیف ها