بقعه هارونیه بنای پر راز و رمز توس مشهد

بنای مرموز و افسانه ای هارونیه در شهر توس مشهد
بنای مرموز و افسانه ای و قدیمیترین شاهد شهر باستانی‌ توس.
آتشکده ، خانقاه،نقارخانه، مامونیه، مسجد یا زندان....
مورخان این بنای بسیار زیبا و راز الود را به تمام کاربری های بالا نسبت داده اند.
حقیقت آن است که هرگز به قطعیت مشخص نشده که بنای‌ملقب به هارونیه یا زندان هارون کاربریش چه بوده است. ساختمانی عجیب بدون کاشی کاری های شاخص زمان ساخت خود که هیچگونه شباهتی هم به‌بنا های هم‌عصر خود ندارد. بنای داخل آن دارای ۴ شاه نشین و اتاقهای فرعی شبیه چله نشینی دارد که هر‌جه بیشتر بر رمز راز آن‌می افزاید.
هر بیننده و بازدید کننده ای میتواند بر حسب دید و درک خود از بنا حدس بزند در طول تاریخ این ساختمان میزبان چه دسته و فرقه هایی بوده است.

دسته بندی: گردشگری

پربازدیدترین گیف ها