فیلم طبیعت بهاری چمسو

یکی از جاده‌هایی که مخصوص فصله بهارِ.
ابتدای مسیر سنندج به کرمانشاه(کرماشان) و طبیعت بهاری چمسو

دسته بندی: گردشگری طبیعت
کلمات کلیدی: سنندجکرمانشاهطبیعت

پربازدیدترین گیف ها