عکس متحرک جمله عاشقانه

خوب و بد هر چه نوشتند به پای خودمان

انتخابی است که کردیم برای خودمان

این و آن هیچ مهم نیست چه فکری بکنند

غم نداریم، بزرگ است خدای خودمان

بگذاریم که با فلسفه شان خوش باشند

خودمان آینه هستیم برای خودمان

ما دو رودیم که حالا سر دریا داریم

دو مسافر یله در آب و هوای خودمان

احتیاجی به در و دشت نداریم اگر

رو به هم باز شود پنجره های خودمان

من و تو با همه ی شهر تفاوت داریم

دیگران را نگذاریم به جای خودمان

درد اگر هست برای دل هم  می گوئیم

در وجود خودمان است دوای خودمان

دیگران هرچه که گفتند بگویند، بیا

خودمان شعر بخوانیم برای خودمان

( مهدی فرجی)

دسته بندی: عاشقانه متحرک

پربازدیدترین گیف ها