دعوای پدرو پسر | پسره فاز بروسلی گرفته واسه باباش !
دعوای پدرو پسر | پسره فاز بروسلی گرفته واسه باباش !
۶ علامت سکته قلبی
۶ علامت سکته قلبی
یادش بخیر ما دهه شصتی ها سر کاسه ماست دعوا میکردیم اینا سر تبلت  بعد میگن نسل سوخته نیستیم : ((((
یادش بخیر ما دهه شصتی ها سر کاسه ماست دعوا میکردیم اینا سر تبلت بعد میگن نسل سوخته نیستیم : ((((
این عجوبه‌های دهه نودی رو باید جزو عجائب هشتگانه جهان ثبت کنن :))
این عجوبه‌های دهه نودی رو باید جزو عجائب هشتگانه جهان ثبت کنن :))