تميز كردن اتو با خمیردندان و نوشابه سیاه
تميز كردن اتو با خمیردندان و نوشابه سیاه
جاده دوچرخه‌رو در وسط دریاچه‌ای در لیمبورگ بلژیک
جاده دوچرخه‌رو در وسط دریاچه‌ای در لیمبورگ بلژیک
استیکر متحرک غمگین عاشقانه واتساپ
استیکر متحرک غمگین عاشقانه واتساپ
زیباترین دختر بچه جهان در سال ۲۰۲۰
زیباترین دختر بچه جهان در سال ۲۰۲۰