جوری که دولت مشکلات مردمو حل میکنه :))
جوری که دولت مشکلات مردمو حل میکنه :))
بفرستید برای شاخ های موتورسواری !
بفرستید برای شاخ های موتورسواری !
ترفندهای دانشگاه و مدرسه مخصوص دانشجویان و دانش آموزان
ترفندهای دانشگاه و مدرسه مخصوص دانشجویان و دانش آموزان
خنده دارترین ها | بیچاره دیگه ناقص شد :))
خنده دارترین ها | بیچاره دیگه ناقص شد :))