لعنتی انقدر گرمه فقط اینجوری میشه کار کرد :)))
لعنتی انقدر گرمه فقط اینجوری میشه کار کرد :)))
ویدیو کلیپ باحال از کمک کردن خنده دار به بیمار :)))
ویدیو کلیپ باحال از کمک کردن خنده دار به بیمار :)))
داداچ بیا این زیر یه گنجشگ گرفتم ، بگیریم فرار نکنه :))
داداچ بیا این زیر یه گنجشگ گرفتم ، بگیریم فرار نکنه :))
یعنی تفنگ دوربین دار هم نمیتونست اینطور بزنه ! هرچند اصل کارش درست نیست !
یعنی تفنگ دوربین دار هم نمیتونست اینطور بزنه ! هرچند اصل کارش درست نیست !