معرفی میکنم سلطان لقمه ی ایران :)))
معرفی میکنم سلطان لقمه ی ایران :)))
آشپزی | طرز تهیه کباب دیگی خونگی
آشپزی | طرز تهیه کباب دیگی خونگی
کلیپ بوم گردی کوچه باغات کن تهران
کلیپ بوم گردی کوچه باغات کن تهران
این سرسره مسیر زندگی‌‌ ما ایرانیاس :)) | طنز
این سرسره مسیر زندگی‌‌ ما ایرانیاس :)) | طنز