فیلم طرز تهیه کباب کوبیده زعفرانی
فیلم طرز تهیه کباب کوبیده زعفرانی
فیلم طرز تهیه ترشی انبه
فیلم طرز تهیه ترشی انبه
چطوری سبزیجات رو مدت طولانی تری تازه نگهداریم ؟
چطوری سبزیجات رو مدت طولانی تری تازه نگهداریم ؟
یعنی تفنگ دوربین دار هم نمیتونست اینطور بزنه ! هرچند اصل کارش درست نیست !
یعنی تفنگ دوربین دار هم نمیتونست اینطور بزنه ! هرچند اصل کارش درست نیست !