کارگر فقط ایشون ...! بقیه اداشو درمیارن !
کارگر فقط ایشون ...! بقیه اداشو درمیارن !
چطوری قیچی های کند شده رو دوباره مثل روز اول تیز کنیم ؟
چطوری قیچی های کند شده رو دوباره مثل روز اول تیز کنیم ؟
یکی از خنده دارترین کلیپ های اینستاگرام
یکی از خنده دارترین کلیپ های اینستاگرام
ذوق کردن به این بچه نیومده :))
ذوق کردن به این بچه نیومده :))