بهترین کلیپ های خنده دار دنیا
بهترین کلیپ های خنده دار دنیا
من با 50 سال سن هنوز نمیتونم به این تمیزی غذا بخورم :)
من با 50 سال سن هنوز نمیتونم به این تمیزی غذا بخورم :)
رانندگی کردن سگ با موتور :)))
رانندگی کردن سگ با موتور :)))
به لاک پشت فلفل دادن ، بیچاره سیستمش کلا قاطی کرد:)
به لاک پشت فلفل دادن ، بیچاره سیستمش کلا قاطی کرد:)