ضایع شون کرد!
ضایع شون کرد!
کلیپ ترفند تزئین دستمال سفره به شکل گل رز
کلیپ ترفند تزئین دستمال سفره به شکل گل رز
با این ترفند ساده یه کولر دست ساز بسازید و خونه و اتاقتون رو حسابی خنک کنید
با این ترفند ساده یه کولر دست ساز بسازید و خونه و اتاقتون رو حسابی خنک کنید
دوستت دارم عزیزم | i love you baby
دوستت دارم عزیزم | i love you baby