ترفند افزایش فضا در جاکفشی
ترفند افزایش فضا در جاکفشی
وضعیت مردم به سمت پمپ بنزین‌ها بعد از شنیدن خبر سهمیه بندی شدن بنزین :))
وضعیت مردم به سمت پمپ بنزین‌ها بعد از شنیدن خبر سهمیه بندی شدن بنزین :))
خیلی کارتون دقیق و عالی بود ..! آفرین :)))))
خیلی کارتون دقیق و عالی بود ..! آفرین :)))))
جا نبوده، دارن رو دیوار نماز جماعت میخونن!  فقط اونا که تو بالکنن :)))
جا نبوده، دارن رو دیوار نماز جماعت میخونن! فقط اونا که تو بالکنن :)))