ابتکار یک نانوا به دلیل گرمای کم سابقه اهواز :))
ابتکار یک نانوا به دلیل گرمای کم سابقه اهواز :))
یک کلیپ خنده دار عربی باحال
یک کلیپ خنده دار عربی باحال
بیدار شدن صبح شنبه به روایت تصویر :))
بیدار شدن صبح شنبه به روایت تصویر :))
یک شوت دقیق به تماشاچی بالای دیوار که اونم شوت شد پایین :)
یک شوت دقیق به تماشاچی بالای دیوار که اونم شوت شد پایین :)