فیلم کوتاه از دریچه نمک مهارلوی شیراز

دلیل رنگ جالب این دریاچه وجود نوعی جلبک در آن است.

دسته بندی: طبیعت گردشگری

پربازدیدترین گیف ها