فیلمی زیبا از مخمل کوه لرستان

مخمل کوه زیبا و رویایی 

رشته کوهی به طول نود کیلومتر و دارای
چهل و نه تنگه و هر تنگه زیبایهای خودش رو
داره. بلندترین قله مخملکوه ۱۹۰۰ متر ارتفاع
داره

دسته بندی: گردشگری طبیعت
کلمات کلیدی: مخمل کوهلرستان

پربازدیدترین گیف ها