۱۰ کارت قرمز عجیب و خنده دار داوران به بازیکنان

خطا در فوتبال به حرکتی غیرمنصفانه می‌گویند که توسط یک بازیکن علیه بازیکن دیگر صورت گرفته و از نظر داور از قانون شماره ۱۲ قوانین فوتبال تخطی می‌کند. برای خطا شناخته شدن یک حرکت باید

از نوع حرکت یورشی که در قانون دوازدهم قوانین فوتبال به عنوان خطا نام برده شده باشد
توسط بازیکن حاضر در زمین صورت گرفته شده باشد (نه بازیکن تعویضی)
 در زمین بازی صورت گرفته باشد علیه بازیکن دیگری صورت گرفته باشد
زمانی که توپ در گردش است اتفاق افتاده باشد
همانطور که در بالا مشاهده می‌شود همهٔ حرکات بالا خطا محسوب نمی‌شوند بلکه خطاها سوءرفتارهایی هستند که از یک بازیکن علیه بازیکن تیم حریف صورت می‌پذیرد که توسط داور خطا محسوب شده و اعلام می‌شود. سوءرفتار در اصل به حرکاتی گفته می‌شود که طبق قوانین دوازدهم خطا محسوب شده و بازیکن خطاکار مطابق قوانین انضباطی مجازات می‌شود. سوءرفتارها در هر زمانی اتفاق می‌افتد هنگامی که بازی در جریان نیست هنگامی که بازیکن تعویض شده‌است ممکن است بین دو نیمه اتفاق بی افتد یا هنگامی که بازی تمام شده‌است نیز ممکن است اتفاق بی افتد. سوءرفتارها هنگامی که صورت می‌گیرند بازخوردی دارند همانند بازیکنی که خطا می‌کند ممکن است اخطار بگیرد (گرفتن کارت زرد) یا از بازی اخراج بشود (گرفتن کارت قرمز) هنگامی که بازیکنی اخطار می‌گیرد جزئیات حرکت او تحت عنوان حرکت غیر ورزشی در دفترچه یادداشت داور نوشته می‌شود. سیستم کارتی یا اخطار و اخراج از زمان‌های دور وجود داشته اما ایده استفاده در فوتبال اولین بار به ذهن کن آستون داور انگلیسی رسید این ایده زمانی به ذهن او رسید که وی پشت چراغ قرمز منتظر بود و اولین بار از کارت‌های قرمز و زرد در جام جهانی ۱۹۷۰ مورد استفاده قرار گرفت.

دسته بندی: خنده دار

پربازدیدترین گیف ها