استیکر متحرک عصر بخیر

الهے در این عصر زیبا
هیچ چشمے از غم نباره
الهے هر چےخوبیہ خدا
براتوڹ رقم بزنہ
الهے آرامش مهمون
لحظہ هاتون باشه
عصرتون بخیروشادی
کامتون همیشه شیرین

دسته بندی: متحرک

پربازدیدترین گیف ها