فیلم گردشگری روستای گلین کردستان

معماری پلکانی ویژگی بارز روستاهای کوهپایە نشین کوردستان است. روستای ماسولە در گیلان احتمالا مشهورترین در ایران و هۆرامان تخت و پالنگان از مشهورترین ها در کوردستان هستند، اما این روستاهای زیبا شاید در دیگر نقاط ایران محدود به تعدادی کم باشد، اما در کردستان هزاران ماسولە می توان نام برد!
یکی از روستاهای پلکانی منطقه ژاوەرۆ در چندکیلومتری جنوب سنندج, گلین زیبا است.

دسته بندی: گردشگری طبیعت

پربازدیدترین گیف ها