ویدیویی جالب و انگیزشی | حتما با دقت نگاه کنید

گاهـی زندگی ضربه‌ای به ما می‌زند
سـریع ناراحـت نشویم و شکایـت نکنیم
یادمان باشد هیچ کارخدا بی حکمت نیست!

دسته بندی: مذهبی

پربازدیدترین گیف ها