ویدیو آموزش ۶ ایده میوه آرایی عالی برای بچه ها

از شیر گرفتن، فرایند وارد کردن تدریجی خارج کردن شیر مادر از رژیم غذایی شیرخوار است، به طوری که نتیجه نهایی آن به کنارگذاشتن شیر مادر و استفاده از مواد غذایی مورد استفاده بالیغین می‌انجامد. این فرایند تنها در پستانداران اتفاق می‌افتد.

سن دقیق از شیر گرفتن در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است، اما از نظر علمی بعد از پایان دو سالگی کودک می‌تواند تغذیه بدون شیر مادر داشته باشد.

پربازدیدترین گیف ها