نسل جدید تایرهای مفهومی بدون باد

تایر مفهومی جدید، بدون نیاز به هوا و یا تعویض شدن تایر که به وسیله پرینتر سه بعدی تولید شده!

پربازدیدترین گیف ها