دزدی جلوی صاحب ماشین تو روز روشن !!

تو پمپ بنزین خیلی مراقب باشید! ماشین رو خاموش کند و سوییچ رو بردارید.

کلمات کلیدی: پمپ بنزیندزدیسارق

پربازدیدترین گیف ها