فیلم جدید از سخنرانی جول اوستین ، عدالت خدا و داستان حضرت یوسف

جول اوستین: خداوند اجازه نخواهد داد اعمال افراد دیگر تو را از هدفت باز دارد.
ببینید و از داستان عدالت خدا لذت ببرید

پربازدیدترین گیف ها